Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Nem Yüzdesi : max. 14,5%
Protein : 10% - 11,5% (Factor, 5.7)
Gluten Oranı : min 26%
Sedimantasyon : min 35
Kül : 0.65%
Su Soğurumu : min 58%
Hamur Kararlılığı : min 5 dakika
Yumuşama Dereecesi : max. 120 BU
Enerji : 80 cm2 (Ekstensograf)
Tat ve Koku : In Particular Taste and Smell