Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Nem Yüzdesi : max. 14%
Protein : 8%-9% (Factor,5.7)
Gluten Oranı : min 20%
Sedimantasyon : min 10
Kül : 0.65%
Su Soğurumu : min 52%
Hamur Kararlılığı : min 1 dakika
Yumuşama Derecesi : max. 180 BU
Enerji : 20 cm2 (Ekstensograf)
Tat ve Koku : In Particular Taste and Smell