Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Nem Yüzdesi : max. 14,5%
Protein : 11,5% - 12% (Factor, 5.7)
Gluten Oranı : min 27%
Sedimantasyon : min 35
Kül : 0.55%
Su Soğurumu : min 58%
Hamur Kararlılığı : min 6 dakika
Yumuşama Derecesi : max. 80 BU
Enerji : 90 cm2 (Ekstensograf)
Tat ve Koku : In Particular Taste and Smell