Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Nem Yüzdesi : max. 14,5%
Protein : 10%
Gluten Oranı : min 26%
Sedimantasyon : min 32
Kül : 0.65%
Su Soğurumu : min 57%
Hamur Kararlılığı : min 4 dakika
Yumuşama Derecesi : max. 90 BU
Enerji : 80 cm2 (Ekstensograf)
Tat ve Koku : In Particular Taste and Smell