Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Nem Yüzdesi : max. 14,5%
Protein : 8,5% - 10% (Factor, 5.7)
Gluten Oranı : min 25%
Sedimantasyon : min 25
Kül : 0.62%
Su Soğurumu : min 55%
Hamur Kararlılığı : min 2 dakika
Yumuşama Derecesi : max. 150 BU
Enerji : 60 cm2 (Ekstensograf)
Tat ve Koku : In Particular Taste and Smell