Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Nem Yüzdesi : max. 14%
Protein : 10%-11% (Factor,5.7)
Gluten Oranı : min 26%
Sedimantasyon : min 25
Kül : 1.00%
Su Soğurumu : min 55%
Hamur Kararlılığı : min 3 dakika
Yumuşama Derecesi : max. 140 BU
Enerji : 70 cm2 (Ekstensograf)
Tat ve Koku : In Particular Taste and Smell