Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Nem Yüzdesi : max. 14%
Protein : 10%-11% (Factor,5.7)
Gluten Oranı : min 27%
Sedimantasyon : min 35
Kül : 0.65%
Su Soğurumu : min 58%
Hamur Kararlılığı : min 4 dakika
Yumuşama Derecesi : max. 120 BU
Enerji : 70 cm2 (Ekstensograf)
Tat ve Doku : In Particular Taste and Smell