Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Nem Yüzdesi : max. 14,5%
Protein : 12,50% - 13,00% (Factor, 5.7)
Gluten Oranı : min 30%
Sedimantasyon : min 40
Kül : 0.55%
Su Soğurumu : min 60%
Hamur Kararlılığı : min 12 dakika
Yumuşama Derecesi : max. 60 BU
Enerji : 120 cm2 (Ekstensograf)
Tat ve Koku : In Particular Taste and Smell