Rutubet : 14,5 Max.
Protein : 10,5 Min.
K. Madde'de Kül : 0,70 Max.
Yaş Öz
Index
Sedimantasyon : .
Gecikmeli Sedimantasyon
Direnç
Elastikiyet
Stablite (Dayanıklılık) : 5 Min.
Yumuşama Derecesi : 70 Bu Max.