Rutubet : 14,5 Max.
Protein : 12,0 Min.
K. Madde'de Kül : 1,40 Max.
Yaş Öz : 27 Max.
Index : 80 Min.
Sedimantasyon : 30 Min.
Gecikmeli Sedimantasyon : 40 Min.
Direnç : 400 Min.
Elastikiyet : 160 Min
Stablite (Dayanıklılık) :
Yumuşama Derecesi